Privacy statement

Privacy statement

Deze website wordt geëxploiteerd door de Webwinkel Factory. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de Webwinkel Factory -producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Webwinkel Factory houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De eventueel door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van De Webwinkel Factory te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen.

Beveiliging gegevens

De Webwinkel Factory maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies

De Webwinkel Factory kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw laptop wordt opgeslagen.

Clickgedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Wijzigingen

De Webwinkel Factory behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement.